บริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด สำนักงานพิษณุโลก ที่บริจาค เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด สำนักงานพิษณุโลก ที่บริจาค เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลชาติตระการ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป