เอกสารดาว์นโหลด

Title
ประเภทผู้ป่วยและ productivity
0 download
IPD Online, แบบฟอร์มต่าง ๆ
ยอดผู้ป่วยใน
0 download
IPD Online, แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบ checklistนิเทศการพยาบาลโดยหน.งาน-หน.เวร66
0 download
IPD Online, แบบฟอร์มต่าง ๆ
หัตถการ IPD
0 download
IPD Online, แบบฟอร์มต่าง ๆ
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด ปีงบประมาณ 2565
5 downloads
ebit
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ (15 รายการ)
0 download
ebit
MOIT4 จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5,000 บาท มิ.ย.65
5 downloads
ebit
MOIT4 จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5,000 บาท พ.ค.65
7 downloads
ebit
MOIT4 จัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด มิ.ย.65
5 downloads
ebit
MOIT4 จัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด พ.ค.65
6 downloads
ebit
moit5322 แบบ สขร.1 พฤษภาคม2565
3 downloads
ebit
การจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าสูงสุด เมษายน 2565
3 downloads
ebit
MOIT4 จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5,000 บาท เม.ย.65
3 downloads
ebit
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง รอบปรับปรุงแผน 2565 จำนวน 32 โครงการ
6 downloads
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อมฯ 2565 ระดับเขต (10%)
10 downloads
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องสังเกตอาการ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
6 downloads
ebit
รายงานผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตมาสที่ 2
6 downloads
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA
6 downloads
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
3 downloads
ebit
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ 300mA
5 downloads
ebit
ขออนุมัติประกาศแผนขึ้นเว็บไซต์ รพ.
5 downloads
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง
5 downloads
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ
7 downloads
ebit
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
5 downloads
ebit
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.
5 downloads
ebit
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ห้องคลอด 3 รายการ
3 downloads
ebit
แผนการจัดซื้อรถยนต์ 7 ที่นั่ง
0 download
ebit