เอกสารดาว์นโหลด

Title
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อมฯ 2565 ระดับเขต (10%)
6 downloads
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องสังเกตอาการ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
4 downloads
ebit
รายงานผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตมาสที่ 2
3 downloads
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA
3 downloads
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
0 download
ebit
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ 300mA
3 downloads
ebit
ขออนุมัติประกาศแผนขึ้นเว็บไซต์ รพ.
2 downloads
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง
0 download
ebit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ
2 downloads
ebit
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
0 download
ebit
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.
1 download
ebit
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ห้องคลอด 3 รายการ
1 download
ebit
แผนการจัดซื้อรถยนต์ 7 ที่นั่ง
0 download
ebit