ติดต่อเรา

โรงพยาบาลชาติตระการ
เลขที่ 112 หมู่ 5 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170.,
โทรศัพท์ 0-5538-1020 โทรสาร 0-5538-1021
Email : chattrakarnhospita[email protected]
Location : 17.27324629507678, 100.60153897524914