ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลชาติตระการ
112 หมู่ 5 ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก 65170.