ตู้บัตรคิวอัตโนมัติ รองรับระบบ Smart Hospital..

โรงพยาบาชาติตระการได้นำระบบตู้ส่งตรวจอัตโนมัติ (BMS KIOS) มาใช้เพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เพื่อรองระบบนโยบาย Smart Hospital กระทรวงสาธารณสุข โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้ง และจะใช้งานจริงได้ในเดือน ตุลาคม 2562 นี้

  

Print Friendly, PDF & Email