ประกาศรับสมัครงานเพื่อสรรหาบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดตามลิ้งที่ให้ไว้นี้

รายละเอียด