อเชิญพุทธศาสนิกชน และท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับทางวัดป่าสมบูรณ์ธรรม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับทางวัดป่าสมบูรณ์ธรรม เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนในการสร้างอาคารอุบัติเหตุฯและอาคารผู้ป่วยนอกให้กับโรงพยาบาลปากชม